Friday, November 30, 2018

Al-Imran Ayat 25

3.3.25
Juz:
3,Surah:3.
Surah 3, Ayat 25:

.
Ringkasan tafsir;

Apa yang mereka (24) boleh buat dihari pembalasan, mereka dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat untuk menerima balasan yang tidak dapat lagi dielak mesti berlaku. Setiap orang pasti memperoleh hasil amalan mereka dengan cukup adil dan tidak ada orang yang akan teraniaya.
.
[previous] [next] [home].
RUJUKAN SUMBER,
Juzuk
3, Surah3
Terjemahan, 21~30,
 [GS]
https://sites.google.com/site/n22bayu/1/1
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8      
.

No comments:

Post a Comment